Våra tjänster

Med hög kompetens och lång erfarenhet renoverar och restaurerar vi fasader, fönster, tak och balkonger åt fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i Göteborgsregionen. Vi är dessutom specialister på restaurering av kulturfastigheter.

Våra tjänster kännetecknas av ett hantverksmässigt utförande och ett engagemang som genomsyrar alla projekt vi åtar oss att utföra. Vi tar enbart på oss projekt som vi med säkerhet kan utföra efter våra kvalitetsstandarder.

Urval kunder