Våra tjänster

Som specialister på fasadrenovering och restaurering av kulturfastigheter åtar vi oss bara jobb som vi med säkerhet kan utföra efter våra kvalitetsstandarder.

Med vacker estetik och hållbar kvalitet som löfte åtar vi oss följande uppdrag:

 • Renovering av tegelfasader
 • Renovering av putsfasader
 • Invändiga murning- och putsningsarbeten
 • Återskapande av fasaddekor och ornament
 • Naturstenslagning
 • Fasadtvätt
 • Målning av fasader

I samband med fasadrenovering har vi upptäckt ett vanligt behov av att behöva se över hela fastighetens klimatskärm vilket vi gärna hjälper er med om behovet finns. Det kan innefatta exempelvis:

 • Tak
 • Fönster
 • Balkonger
 • Plåt
 • Målning

Urval kunder