Takrenovering

Börja uppifrån och ned brukar man höra när det diskuteras renovering och restaurering, och visst stämmer det. Men en fastighets tak är inte enbart en funktionell byggnadsdel utan står även för en stor del av det visuella intrycket av byggnadens yttre.

Oavsett om det handlar om en mindre eller mer omfattande takrenovering så hjälper vi våra kunder med deras pann- och plåttak. Vi byter delar, målar eller hjälper till med en komplett omläggning av taket.

Behöver du hjälp med ditt takprojekt?

Ett tryggt val för din renovering

Mycket som är självklart för oss är inte självklart för alla andra och därför berättar vi gärna att Povel är vårt verksamhetsstyrningssystem och följer kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav som anges i ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001.

Vi är också medlemmar i Mur och putsföretagen, Sveriges Byggindustrier och Göteborgs Byggmästareförening samt är en certifierad Fasadentreprenör med behörighet för murning och putsning i klass I.

Du kan läsa mer om våra certifieringar, behörigheter och vårt hållbarhetsarbete här.

Vilket behov har din fastighet?

Varje fastighet är unik och så också dess behov.


 • Renovering och målning av plåttak
 • Omläggning av papptak och tätskikt
 • Omläggning av tegel och betongtak
 • Omläggning av plåttak
 • Montering av taksäkerhet
 • Renovering av skorstenar

När är det dags att renovera taket?

Med kontinuerligt underhåll håller ett tak ofta bra över tid. Takets material, konstruktion och utsatthet för väder och vind är faktorer som spelar in när det kommer till takets renoveringsbehov. Ett tegel- eller plåttak kan ofta hålla 30–50 år med rätt underhåll, medan ett papptak ofta inte håller längre än 15–30 år.

Om takets skick har börjat påverka dess funktion är svårt för en lekman att bedöma, men det finns vissa faktorer som du som fastighetsägare eller förvaltare kan vara uppmärksam på när det kommer till fastighetens tak.

 • Inspektera taket så gott det går från utsidan. Är det rent från mossa, alger och skräp? Var uppmärksam på om tegelpannor ser ut att saknas, om det finns några hål eller sprickor i papptak och skicket på skarvar, infästningar och färg på plåttak.

 • Var uppmärksam på taket verkar vara otätt någonstans. Det kan till viss del gå att se från insidan om utrymmet under taket är tillgängligt, till exempel genom ett vindsutrymme. Var uppmärksam på om det läcker in någonstans eller om innertaket ser fuktigt eller mögligt ut.
 • VANLIGA FRÅGOR & SVAR

  Löpande underhåll är bra och kan förlänga intervallen mellan de större renoveringarna. Tak som underhålls håller längre!

  Om det inte redan finns, gör gärna upp en detaljerad underhållsplan i samband med renoveringen. Använda sammanställningen från entreprenör som grund? Med aktuella material, färgkoder osv.

  Riktlinjen vid bygglov är att nya saker och förändringar av befintliga kräver bygglov. Vid renovering av tak behövs vanligtvis inte bygglov, men däremot kan det behövas vid takbyte, tilläggsisolering eller komplettering/tillägg av takdetaljer.

  Regler förändras dessutom så du kan bli ålagd att uppgradera taksäkerheten i samband med en renovering.

  Vid renovering av gamla tak med takpannor behöver man oftast inte byta ut alla pannor utan det går bra att återanvända de gamla takpannorna och komplettera med nya där pannor saknas eller gått sönder.

  Istället plockar man ner pannorna och kontrollerar underlaget och takstolarna. Oftast krävs det att man byter bärläkt och underlagspapp mer regelbundet.

  Urval kunder