Börja uppifrån och ned brukar man höra när det diskuteras renovering och restaurering. Och visst stämmer det. Men en fastighets tak är inte enbart en funktionell byggnadsdel utan står även för en stor del av det visuella intrycket av byggnadens yttre. Oavsett om det handlar om en mindre eller mer omfattande takrenovering så hjälper vi våra kunder med deras pann- och plåttak. Vi byter delar, målar eller hjälper till med en komplett omläggning av taket.

  • Renovering och målning av plåttak
  • Omläggning av papptak och tätskikt
  • Omläggning av tegel och betongtak
  • Omläggning av plåttak
  • Montering av taksäkerhet
  • Renovering av skorstenar

Urval kunder