Fasadrenovering

Vi är specialister på fasadrenovering och hjälper våra kunder med både murade och putsade fasader. För oss är estetiken vid en fasadrenovering lika viktig som det byggnadstekniska, varvid hela vår samlade kompetens kommer till sin fulla rätt.

Vi renoverar kulturfastigheter och byggnadsminnen men även nyare fasader från det senaste århundradet. Allt sker med varsamma metoder och specialiserad hantverkskunskap.

Behöver du hjälp med ditt fasadprojekt?

Ett tryggt val för din renovering

Mycket som är självklart för oss är inte självklart för alla andra och därför berättar vi gärna att Povel är vårt verksamhetsstyrningssystem och följer kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav som anges i ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001.

Vi är också medlemmar i Mur och putsföretagen, Byggföretagen och Göteborgs Byggmästareförening samt är en certifierad Fasadentreprenör med behörighet för murning och putsning i klass I. Du kan läsa mer om våra certifieringar, behörigheter och vårt hållbarhetsarbete här: Kvalitet, miljö & arbetsmiljö

Vilket renoveringsbehov har din fastighet?

Varje fasad är unik och så också dess renoveringsbehov. Vi har den erfarenhet och kompetens som krävs för att du ska kunna känna dig trygg. Från projektering till slutbesiktning. Vi kan hjälpa dig med:


 • Renovering av tegelfasader, omfogning och byte av enstaka tegelstenar eller total ommurning av fasaden
 • Renovering av putsfasader, putslagning och avfärgning eller hel omputsning med eller utan isolering
 • Renovering av stenfasader, stenmurar och stensocklar, foglagning, omfogning samt stenbyte
 • Återskapande av fasaddekor och ornamentik
 • Upprustning och lagning av natursten eller utbyte mot nya stenar

När är det dags att renovera fasaden?

Varje byggnad är unik och det går inte att säga hur ofta en fasad behöver renoveras utan att utgå ifrån byggnadens unika behov. Faktorer som byggnadens konstruktion, fasadtyp och läge spelar stor roll och påverkar fasadens renoveringsbehov.

Med noggrant och löpande underhåll kan man ge fasaden goda förutsättningar och förlänga renoveringsintervallen. Men oavsett hur noga man underhåller fasaden kommer den förr eller senare behöva renoveras, och skicket kan vara svårt att bedöma utan expertis. Vi på Tegelfogen har mångårig kunskap och erfarenhet kring bedömning av skick på fasaden, men det finns några faktorer du som fastighetsägare bör vara extra uppmärksam på.

 • Fasadens södra och västra sida är mest väderutsatta och slits därför mycket mer, medan den norra och skuggiga sidan kan drabbas av påväxt som gillar svala, fuktiga och mörka livsmiljöer.
 • Kontrollera att avvattningen fungerar. Detta gör du enklast en regnig dag, då du lätt kan se om hängrännor, stuprör, fönsterbleck och fasadplåtar fungerar som de ska eller om det läcker och rinner på fasaden.
 • Uppmärksamma särskilt punkterna där två material möts - där fasaden övergår till fönster eller dörr samt vid balkongfästen. Dessa är exempel på punkter som ofta är mer utsatta.
 • Håll utkik efter sprickor och färgskiftningar på putsfasader, särskilt i övergångar till andra material.
 • Var extra uppmärksam på takfoten, där fasaden möter taket. Det är inte ovanligt med lösa delar i takfoten. Är takfoten dessutom utkragande från fasaden kan detta utgöra en stor fara för personskador vid eventuellt nedfall.
 • När det gäller tegelfasader bör du vara uppmärksam på tegelfogarnas skick. Finns det skador i form av saknad fog, sprickor eller om fogen har blivit urlakad och sandig, då behöver det åtgärdas.
 • Se även över tegelfasaden och var uppmärksam på frostsprängda eller spruckna tegelstenar. Ett mindre antal är normalt och kan enkelt åtgärdas, är det däremot många behöver anledningen utredas.
 • Tegelfasader byggda mellan 1940–1975 har inmurade armeringsjärn som rostar och skapar skador i murverket. Tydligast syns detta ovanför öppningar i form av sprickor i fogen och nedhängande tegel.
 • Renovering av kulturfasader, Q/q-märkta och k-märkta hus

  Kulturfastigheter, q-märkta (med litet q eller stort Q) och k-märkta hus ställer större krav på utförandet när det kommer till renovering. Det handlar inte bara om att se till att hålla byggnaden i bra skick idag, utan även om att bevara kulturminnen för framtida generationer.

  Kulturfastigheter är vår passion och vi har lång och gedigen erfarenhet av varsam och hållbar renovering och restaurering. När vi utför fasadrenoveringar på kulturfastigheter gör vi det med specialiserad hantverkskunskap, anpassade metoder och väl utvalda material och verktyg som tar stor hänsyn till fasadens utformning - för att bibehålla byggnadens kulturvärde och säkra en fortsatt hög standard på fasaden över tid.

  På Riksantikvarieämbetets hemsida kan du läsa mer om “Lagar och ansvar för kulturhistorisk bebyggelse” https://www.raa.se/hitta-information/bebyggelseregistret-bebr/stoddokument-bebr/lagar-och-ansvar/

  VANLIGA FRÅGOR & SVAR

  Med löpande underhåll håller en traditionell putsfasad länge, minst 50 år. Gamla tegelfasader kan vara flera hundra år gamla men bruket har garanterat bytts ut under årens lopp. Våra äldsta stenbyggnader, som många kyrkor, står fortfarande stadigt - men inte utan löpande underhåll av fogar och bruk, och byte av trasiga stenar.

  Fasadens största fiende är vatten. Vatten som tränger in i fasaden om vintern och som inte ventileras bort kommer att frysa. När vatten fryser, expanderar det och spräcker såldes fogar, stenar och annat fasadmaterial. Därför finns det inga underhållsfria fasader även om vissa material är tåligare än andra.

  Ta gärna fram en underhållsplan i samband med renoveringen om en sådan inte redan finns, för att säkra att fasaden fortsätter att underhållas med korrekta metoder och material över tid.

  Vi renoverar tegelfasader, putsfasader, stenfasader och betongfasader med olika grader av renoveringsbehov.

  Här spelar många faktorer in, bland annat fasadtyp och skick på fasaden. Kontakta oss gärna för en första bedömning.

  Det är många aspekter som spelar in men genom vår långa erfarenhet och spetskompetens inom fasader brukar vi snabbt kunna sätta ihop skadebilden och byggnadsår med de vanliga problemen på just den typen av fasad eller material och ta fram den bästa lösningen för just din fasad.

  I samband med att vi gör en bedömning av fasadens behov kan vi ta fram ett åtgärds- och kostnadsförslag.

  Vi är inte en allt-i-allo byggfirma utan har dedikerat oss till fastighetens utsida. Genom att specialisera oss har vi blivit väldigt duktiga på det vi gör. Du som fastighetsägare eller förvaltare kan själv vara uppmärksam på vissa riskfaktorer för att fasaden är i behov av renovering.

  Det kan vara sprickor, tegel som sjunkit ihop eller stenar som lossnat eller smulas sönder vid beröring.

  Urval kunder