Vi är specialister på fasadrenovering och hjälper våra kunder med tegel-, puts- och betongfasader. För oss är estetiken lika viktig som det
byggnadstekniska vid en fasadrenovering varvid hela vår samlade
kompetens kommer till sin fulla rätt vid dessa uppdrag. Vi renoverar
kulturfastigheter och byggnadsminnen men även nyare fasader från det senaste århundradet.

  • Renovering av tegelfasader, omfogning eller ommurning
  • Renovering av putsfasader, putslagning och avfärgning eller hel
    omputsning
  • Renovering av betongfasader, betonglagningar och omfogning av
    betongelement
  • Återskapande av fasaddekor och ornamentik
  • Upprustning och lagning av natursten eller utbyte mot nya stenar

Urval kunder