Balkongrenovering

Idag ses balkonger som en social mötesplats där vi kan njuta av sol, luft och samvaro. Men dess funktion och utformning har varierat stort genom årtiondena. Runt sekelskiftet var balkonger mer av ett vackert “smycke” som fulländade en byggnads vackra estetik.

Något som inte har förändrats över tid är just den byggnadstekniska kvalité som balkonger måste hålla. Vi renoverar, restaurerar och bygger helt nya balkonger åt våra kunder där vi varken tummar på kvalité eller estetiken.

Behöver du hjälp med ditt balkongprojekt?

Ett tryggt val för din renovering

Mycket som är självklart för oss är inte självklart för alla andra och därför berättar vi gärna att Povel är vårt verksamhetsstyrningssystem och följer kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav som anges i ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001.

Vi är också medlemmar i Mur och putsföretagen, Sveriges Byggindustrier och Göteborgs Byggmästareförening samt är en certifierad Fasadentreprenör med behörighet för murning och putsning i klass I.

Du kan läsa mer om våra certifieringar, behörigheter och vårt hållbarhetsarbete här.

Vilket behov har din fastighet?

Varje fastighet är unik och så också dess behov. Därför erbjuder vi inte bara renovering av balkonger, utan kan även hjälpa er att bygga nya balkonger på er fastighet.


  • Renovering av balkonger
  • Renovering och anpassning av balkongräcken
  • Ytbehandlingar på balkonger
  • Bygga nya balkonger, lättbalkonger eller betong
  • Nya balkongräcken och inglasningar

När är det dags att renovera balkonger?

Balkonger har kortare livslängd än själva byggnaden, även om de med rätt underhåll kan hålla längre. Balkongens material, konstruktion och utsatthet för väder och vind är faktorer som spelar in när det kommer till balkongens renoveringsbehov.

Om balkongens skick har börjat påverka dess bärighet är svårt för en lekman att bedöma, men det finns vissa faktorer som du som fastighetsägare eller förvaltare kan vara uppmärksam på när det kommer till fastighetens balkonger.

Det viktigaste är att vara uppmärksam på tecken på att fukt och rost har påverkat balkongen. Tecken på detta är om färgen har börjat flagna på undersidan eller om betongen har börjat spricka eller vittra. Detta ser du lättast i balkongens framkant eller hörn, som är de punkter som är mest utsatta.

Om betongen börjar gå sönder och bitar lossna och ramla ned kan det vara tecken på att fukt tagit sig in i konstruktionen och antingen göra så att armeringsjärnen börjar rosta inifrån eller att vattnet frusit och skapat frostsprängningar.

VANLIGA FRÅGOR & SVAR

En balkong har en teknisk livslängd på 50 år men bör ses över efter 30 år.

Löpande underhåll är bra och kan förlänga intervallen mellan de större renoveringarna. Balkonger som underhålls håller längre! Balkonger bör även besiktigas på regelbunden basis, ungefär var femte år. Om det inte redan finns, gör gärna upp en detaljerad underhållsplan i samband med renoveringen.

Använda sammanställningen från entreprenör som grund med aktuella material, färgkoder osv.

Riktlinjen vid bygglov är att nya saker och förändringar av befintliga kräver bygglov.

Vid renovering av balkonger behövs vanligtvis inte bygglov, men däremot vid nybyggnation eller om man gör förändringar på balkongen så som färg eller nya räcken.

Ofta går det att renovera gamla balkonger för att kunna behålla dem i sitt ursprungliga utförande, men ibland är det mer lämpligt att till exempel byta ut gamla räcken eller hela balkonger.

Det går självklart att göra med stor hänsyn till byggnaden för att få balkonger som både håller hög byggnadsteknisk standard och samtidigt är estetiskt tilltalande och passande för byggnadens fasad.

Urval kunder