Idag ses balkonger som en social mötesplats där vi kan njuta av sol, luft och samvaro. Men dess funktion och utformning har varierat stort genom årtiondena. Runt sekelskiftet var balkonger mer av ett vackert “smycke” som fulländade en byggnads vackra estetik. Något som inte har förändrats över tid är just den byggnadstekniska kvalité som
balkonger måste hålla. Vi renoverar, restaurerar och bygger helt nya
balkonger åt våra där vi varken tummar på kvalité eller estetiken.

  • Renovering av balkonger
  • Renovering och anpassning av balkongräcken
  • Ytbehandlingar på balkonger
  • Bygga nya balkonger, lättbalkonger eller betong
  • Nya balkongräcken och inglasningar

Urval kunder