Det självklara valet

Det finns inget viktigare än att du som kund ska kunna känna dig trygg med den leverantör du väljer och det jobb som ska utföras.

Trygghet & personligt engagemang

Vi ställde oss frågorna: Hur förmedlar vi trygghet, personligt engagemang och att vi aldrig är nöjda förrän vårt jobb är fulländat?
Det hela sammanfattades med tre värdeord som hela organisationen kunde ställa sig bakom.

  • Engagemang
  • Kompetens
  • Pålitlighet

Kvalitet, miljö & arbetsmiljö

Mycket saker som är självklara för oss är inte självklara för alla, men vi berättar gärna att Povel är vårt verksamhetsstyrningssystem och följer kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav som anges i
ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001.

Här hittar du all information om det.

Behörighet & certifieringar

Vi är också medlemmar i Mur och putsföretagen, Byggföretagen, Auktoriserat Fönsterunderhåll och Göteborgs Byggmästareförening samt är en Certifierad Fasadentreprenör med behörighet för murning och putsning i klass I.

Medarbetare

Certifieringar och behörigheter är dock inte våra största fördelar – det är våra medarbetare.
Yrkesstolthet och personligt engagemang i kombination med yrkesbevis och kontinuerliga vidareutbildningar har kommit att bli vår ryggrad.

Hållbarhet

Att kulturfastigheter är vår passion vet de flesta men för oss är det viktigt att understryka den jämnt fördelade vikten vi lägger vid ett vackert estetiskt utförande såväl som ett hållbart arbete som generationer ska komma att skåda.

Urval kunder