Fönsterrenovering

Från enkel underhållsmålning på plats till en totalrenovering i vår fönsterverkstad. Vilket behov dina fönster än har så hjälper vi dig som kund, oavsett storlek på fastighet, att väcka liv i dina fönster.

I vår egen fönsterverkstad har vi full kontroll över arbetet och kan leverera en kvalitetssäkrad fönsterrenovering där både kulturhistoriska som tekniska värden säkerställs.

Vi hjälper även till att byta fönster när det inte är ekonomiskt eller tekniskt försvarbart att renovera/restaurera dem.

Behöver du hjälp med ditt fönsterprojekt?

Ett tryggt val för din renovering

Många saker som är självklara för oss är inte självklara för alla, men vi berättar gärna att Povel är vårt verksamhetsstyrningssystem och följer kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav som anges i ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001.

Vi är auktoriserade fönsterspecialister enligt auktoriserat fönsterunderhåll, medlemmar i Mur och putsföretagen, Byggföretagen och Göteborgs Byggmästareförening samt är en certifierad Fasadentreprenör med behörighet för murning och putsning i klass I. Du kan läsa mer om våra certifieringar, behörigheter och vårt hållbarhetsarbete här: Kvalitet, miljö & arbetsmiljö

Vilket behov har dina fönster?

Varje fastighet är unik och så även dess behov. Oavsett om dina fönster är i behov av enklare underhåll på plats eller mer övergripande renovering så kan vi med vår hantverkskunskap hjälpa dig. Vi kan även energieffektivisera dina befintliga fönster genom glasbyten i vårt glasmästeri eller byta ut fönster mot nya som passar just i din fastighet i det fall där det behövs.


  • Underhållsmålning av fönster och dörrar
  • Fönsterrenovering med egen fönsterverkstad och erfarna fönsterhantverkare
  • Trälagningar och byte av rötskador
  • Energieffektivering och glasmästeri
  • Nytillverkning av träfönster
  • Fönsterbyten

Energieffektivisering och minskade ljudnivåer

Istället för att byta ut gamla fönster för att energieffektivisera finns det sätt att säkra byggnadens energieffektivisering och behålla det originalutseende som gamla fönster ger en byggnad. Du kan till exempel montera ett energiglas i innerbågarna. Då bevarar du fönstrets karaktär samtidigt som du förbättrar funktionen. På samma vis kan du även dämpa buller med nya glas i innerbågarna.

Den mest kostnadseffektiva metoden i dagsläget är att byta ut innerbågens glas emot ett energiglas. Det påverkar inte fönstrets utseende men höjer glasytans effektivitet med ca 30%. Det varierar mellan fönstertyper och förutsättningar men man brukar säga att ett normalt kopplat tvåglasfönster har ett u-värde på 2,8. Med ett energiglas i innerbågen går det ner till 1,8.

Det finns en uppsjö av olika glastyper att använda för att uppnå det man värdesätter. Ljudlameller mot buller, energiglas för bättre u-värde eller brandglas för att hålla brandceller intakta som exempel.

VANLIGA FRÅGOR & SVAR

Det är svårt att ge en exakt uppskattning hur länge ett fönster håller innan det är dags för renovering, men med löpande underhåll och gynnsamt läge ökar självklart intervallet.

Oljefärger säger man normalt bör underhållas efter 6-10 år och som auktoriserade fönsterspecialister kan vi erbjuda en 100-årig underhållsplan.

Här spelar många faktorer in, bland annat fönstertyp och fönstrens befintliga skick. Kontakta oss gärna för en första bedömning.

Många faktorer kan du som fastighetsägare eller förvaltare vara uppmärksam på när det kommer till fönstrens renoveringsbehov, till exempel om färgen flagnar, kittet släpper eller det finns rötskador i träet.

Tag hjälp av en expert som kan bistå dig vid upphandlingen.

Vid fönsterrenovering tar vi hänsyn till fastigheten och fönstren när vi väljer material. Gamla fönster är ofta målade med linoljefärg vilket skyddar träet och låter det andas. När vi renoverar dessa använder vi ibland linoljekitt och ibland moderna kitt, beroende på vilka krav som ställs från beställaren och vilka förutsättningar fastigheten har. Vid målning använder vi både linoljefärger och moderna alternativ.

Traditionella linoljekitt och linoljefärger är fantastiska att jobba med. Men det kräver ett större hantverkskunnande och inte minst längre torktider och en försiktigare hantering. Hör av dig så kan vi diskutera vad som passar din fastighet bäst.

Trälagningar utförs uteslutande med handplockad svensk kärnfura. Glas ersätts normalt med nytillverkat kulturglas på kulturfastigheter men vi kan även tillhandahålla munblåsta glas eller modernare glastyper där så krävs.

Urval kunder