Stora Nygatan 31

Omfattning: Fasadrenovering
Entreprenadform: Underentreprenad
Beställare: Göteborgs Byggsystem

Om Stora Nygatan 31

Fastigheten ligger inom vallgraven i kvarteret Bastionen och är under bevarandeskydd

Projektbeskrivning

Projektet omfattade renovering av gatufasaden.
Den gamla putsen knackades ner till stommen och putsades om med kalkbruk, dekor återskapades, natursten fogades om och fasaden avfärgades därefter med kalkfärg.