Rosengatan 15

Omfattning: Fasad-, tak- och balkongarbeten
Entreprenadform: Totalentreprenad
Beställare: Opalen Fastighetsförvaltning

Om Rosengatan 15

Hörnhuset på Rosengatan 15 uppfördes 1929-1930 efter ritningar av arkitekt Erik Holmdal.
Byggnaden tillkom samtidigt som övriga byggnader i kvarteret och samtliga försågs med fasader i gult tegel och ett enhetligt uttryck i 20-talsklassicistisk stil med sparsmakade detaljer såsom indragningar eller utkragningar i murverket och dekor i puts och granit.
Kvarteret är upptaget i Göteborgs bevarande program och Rosengatan 15 är att betrakta som särskilt kulturhistoriskt intressant.

Projektbeskrivning

Projektet omfattade renovering av tegelfasaden mot Vegagatan, omgjutning av balkonger mot gatan, renovering av smidesräcken, lagning av tegeltak, målning av plåttak, rivning och uppbyggnad av ny gesimsränna mot Vegagatan samt byte av fönsteromfattningar.

Källa: Lindholm Restaurering.