Pedagogen

Omfattning: Fönsterrenovering
Entreprenadform: Underentreprenad
Beställare: Brixly

Om Pedagogen – Gamla Latin

Skolbyggnad som byggdes 1861 för Göteborgs elementläroverk i nyromansk stil för att 1882 byta namn till Latinläroverket. Idag inhyser till det största delen Göteborgs universitet som en del utav Pedagogen-området. I källarplanet har jazzklubben Nefertiti funnits sedan 1978.

Projektbeskrivning

Projektet bestod av fönsterrenovering i etapper med kvarvarande verksamhet.