Övre Olskroksgatan 5

Omfattning: Fasad-, tak- och balkongrenovering
Entreprenadform: Totalentreprenad
Beställare: Privat fastighetsägare

Om Övre Olskroksgatan 5

Fastigheten består av bostadshus med hyresrätter som byggdes under tidigt 1930-tal.
Byggnaden har 6 våningar med valmade tegeltäckt sadeltak. Fasaden är av gult tegel och sparsamt utsmyckade med detaljer som stående rullskiftsvalv ovan fönster.
Ritad av arkitekt N E Eriksson ingår fastigheten i Göteborgs bevarandeprogram.