Masthuggskyrkan

Storebackegatan 15, 413 18 Göteborg
Omfattning: Fasadrenovering och takarbeten
Entreprenadform: Totalentreprenad
Beställare: Svenska Kyrkan
Färdigställt: 2015

Om Masthuggskyrkan

Masthuggskyrkan uppfördes 1910-1914 efter ritningar av arkitekten Sigfrid Ericsson.
Stilmässigt är kyrkan uppförd i den för tiden rådande nationalromantiken och Masthuggskyrkan anses tillhöra den svenska nationalromantikens absolut främsta byggnadsverk.
Källa: Lindholm Restaurering

Projektbeskrivning

Projektet omfattade renovering av församlingshemmets, korets och absidens samtliga fasader, ommurning av skorsten och takryttare, renovering av stigportens naturstensmur samt omläggning av tak på stigporten och dopkapellet.