Kviberg Nedre Kaserngård

Omfattning: Fasadrenovering
Entreprenadform: Totalentreprenad
Beställare: Higab
Färdigställt: 2016-2018

Om Kviberg nedre kaserngård

Kvibergs huvudkasernbyggnad förklarades som statligt byggnadsminnesmärke 30 juni 1971.
Kvibergs kasernområde byggdes på landeriets forna jordbruks- och betesmarker. Arkitekt Erik Josephsson stod bakom planeringen och utformningen av byggnaderna.

1892 togs första spadtaget av byggnadsfirman F O Peterson och 174 000 dagsverken och 6 700 000 tegelstenar senare flyttade Kungliga Första Göta artilleriregemente in i sin nya kasern den 1 oktober 1895. 
Kasernen var på sin tid den största i sitt slag i Sverige. I samband med flytten omorganiserades regementet till ett utbildningsregemente för fältartilleri.

Källor: Foto: Göteborgs stadsmuseums arkiv. AB Bengtsfors flygfoto.
Text: Lundh, Hans Lennart (red.) (1954). Kungl. Göta artilleriregemente. 1. Göteborg: Regementets historiekommitté.

Projektbeskrivning

Vi har haft det stora förtroendet och nöjet att renovera detta pampiga byggnadsminne. Projektet har varit omfattande och pågått i etapper under 2016-2018 där stora delar av den nedre kaserngården har omfattats.
Projektet har omfattat renovering av tegelfasader med omfogning med naturligt hydrauliskt kalkbruk, byte av trasigt tegel och formtegel, ommurning av trappgavlar, omputsning av putsfält, byte av stuprör och övriga plåtarbeten, säkring och konservering av putsad vapensköld och stentavla.