Klippan Kulturreservat

Omfattning: Fönsterrenovering
Entreprenadform: Underentreprenad
Beställare: Brixly

Om Klippans Kulturreservat

Området har anor sedan 14000-talet men dagens utseende började ta form 1731 när Ostindiska kompaniet hade området som sin hemmahamn. 1762 byggdes en röd bagarstuga som än idag står kvar. Efter ostindiska kompaniets tid har Carnegiebruken haft en stor prägel på området och idag är det blandad verksamhet i fastigheterna.

Projektbeskrivning

Projektet omfattade fönsterrenovering på Bagarstugan, Ankarsmedjan, Corps de logiet samt Disponentbostaden.