Hvitfeldtsgatan 1

Omfattning: Fasadrenovering och fönsterbyte
Entreprenadform: Totalentreprenad
Beställare: BRF Hållgårdsbastionen

Om Hvitfeldtsgatan 1

Denna vackra fastighet från 1905 ligger i kvarteret Arsenalen på Kungshöjd som tillhör den gamla stadskärnan inom vallgraven och som är ett område av riksintresse för kulturmiljövården.
Kvarteret som uppfördes mellan 1904-1913 har fått sitt namn efter

Göta artilleriregemente arsenalsbyggnad som tidigare fanns på platsen och som revs när de nybyggda kasernerna i Kviberg (1895) stod färdiga.
Den främre raden av 5-vånings hyreskaserner fick fasader av gult tegel och kraftigt krenelerade torn med inspiration från den tidigare Arsenalsbyggnaden på platsen.
Den martialiska utformningen av bostadskvarteret har tillskrivits arkitekt Eugen Thorburn som gjorde fasadskisserna och har man sett bilder på den gamla tegelborgen som låg på platsen finns det ingen tvekan vart inspirationen kommer ifrån.

Projektbeskrivning

Projektet omfattade renovering av gatufasader, byte av fönster samt renovering av terrass.