Gullbergsbrohemmet sydöstra byggnaden

Garverigatan 2, 416 64 Göteborg
Omfattning: Fasad- tak- och fönsterrenovering
Entreprenadform: Totalentreprenad
Beställare: Higab
Färdigställt: 2014

Om Gullbergsbrohemmet

Gullbergsbrohemmet uppfördes 1741-1742 som kvinnofängelse eller spinnhus som det kallades på den tiden. Här fick kvinnor som frihetsberövats av olika skäl arbeta med att spinna garn till Coopmanska yllefabriken. Byggnaden utsågs som byggnadsminne 2010.
Källa: Text: Lindholm Restaurering. Ritning: Stadsbyggnadskontoret.

Projektbeskrivning

Projektet omfattade renovering av fasader, tak och fönster. 
Putsfasaden lagades med kalkbruk och avfärgades med kalkfärg. Den putsade sockeln putsades om, naturstenssockel foglagades och balkongen mot öster renoverades.
Rötskador i fönster lagades och fönsterna målades med linoljefärg. Trapphuset i trä renoverades och målades. Plåtar på taken målades och hängrännor och stuprör ersattes med nya i reinzink.