Första Långgatan 10

Första långgatan 10
Omfattning: Fasad- och takarbeten
Entreprenadform: Totalentreprenad
Beställare: Higab
Färdigställt: 2016

Om Första långgatan 10

Byggnaden uppfördes 1905 efter ritningar av D Stenfelt.
Källa: Higab

Projektbeskrivning

Projektet omfattade renovering av fasad och tak mot innergården.
Den putsade fasaden revs ner till tegelstommen som lagades upp innan fasaden putsades om med naturligt hydrauliskt kalkbruk med en grov spritputsad yta och släta putsband runt fönster.
 Plåttaket blästrades och målades, fönster- och fasadbleck ersattes med nya och stuprören byttes.