Annedalskyrkan Tornet

Omfattning: Fasadrenovering kyrktornets södra sida
Entreprenadform: Totalentreprenad
Beställare: Svenska Kyrkan
Färdigställt: 2015

Om Annedalskyrkan

Annedalskyrkan uppförd 1910 ritades av arkitekt Theodor Wåhlin. Kyrkan är uppförd i slutet av jugendperioden, början av nationalromantiken. Den tunga, storslagna arkitekturen med stor materialkvalitet såsom huggen granit, bearbetat tegel och mycket koppar gör att kyrkan mycket ansluter till den annalkande nationalromantiken.
Källa: Text: Lindholm Restaurering. Ritning: Stadsbyggnadskontoret.

Projektbeskrivning

Projektet omfattade kyrktornets södra fasad som hade murats om i början på 2000talet.
Tegelfasaden fogades om med naturligt hydrauliskt kalkbruk, trasigt tegel ersattes med nytt, putsfälten putsades om och naturstenssockel renoverades.