Sjömanstornet

Karl Johansgatan 1, 414 59 Göteborg
Omfattning: Fasadrenovering
Entreprenadform: Totalentreprenad
Beställare: Higab
Färdigställt: 2014

Om Sjömanstornet

Sjömanstornet är ett viktigt landmärke i Göteborg och har en stor plats i Göteborgarnas hjärtan.
 Ritad av Karl M. Bengtsson uppfördes Sjömanstornet 1933 till minne av sjömän som omkom i samband med första världskriget.
Källor: Text: Sjöfartsmuseet. Ritning: Stadsbyggnadskontoret.

Projektbeskrivning

Projektet omfattade renovering av tornets fasader. Tegelfasaden fogades om och trasiga tegelstenar ersattes med nya.