Pontus Wiknersgatan 2

Pontus Wiknersgatan 2
Omfattning: Fasad och balkongrenovering
Entreprenadform: Totalentreprenad
Beställare: Opalen
Fastighetsförvaltning AB
Färdigställt: 2017

Om Pontus Wiknersgatan 2

Huset i hörnet Teknologgatan/Pontus Wiknersgatan uppfördes 1926 efter ritningar upprättade av arkitektkontoret Nils Olsson & Co. Byggnaden var i 6 våningar och liksom många av de andra husen i Nedre Johanneberg uppfördes det i tegel och anknöt till 1920-talsklassicismens formspråk men med en viss karaktär av funktionalism.
Källa: Text: Lindholm Restaurering. Ritning: Stadsbyggnadskontoret.

Projektbeskrivning

Projektet omfattade renovering av fasader mot gatan och innergården. 
Tegelfasaderna fogades om, fönstervalv mot gatan murades om, trasiga tegelstenar ersattes, balkongräcken renoverades, befintliga balkonger mot innergård revs och nya gjöts.