Örgryte Nya Kyrka

Herrgårdsgatan 2, 412 74 Göteborg
Omfattning: Renovering av kyrktornet
Entreprenadform: Totalentreprenad
Beställare: Svenska Kyrkan
Färdigställt: 2016

Om Örgryte Nya Kyrka

Örgryte nya kyrka är belägen på en höjd i Örgryte församling i östra delen av Göteborg och det omkring 60 meter höga tornet utgör ett landmärke i omgivningen.
Kyrkan uppfördes 1888-1890 i utpräglad nygotisk stil med fasader i rött maskinslaget tegel med dekorativa detaljer i gjuten betong och kalksten efter ritningar av Adrian Crispin Petersson.
Källor: Text: Bebyggelseregistret. Ritning: Stadsbyggnadskontoret.

Projektbeskrivning

2016 fick vi det stora förtroendet att utföra detta prestigefyllda projekt.
Projektet omfattade renovering av långskeppets gavelfasad samt tornets samtliga sidor.
Stora delar av murverket murades om och hela murverket fogades om med naturligt hydrauliskt kalkbruk, nytt tegel och formtegel togs fram för att ersätta trasigt.
Gjutna dekorelement lagades och saknade nytillverkades, kalksten säkrades upp och lagades.
Fönster, urtavlor och ljudluckor renoverades och målades, koppartaken som täcker tornets inkragande delar lades om med ny kopparplåt.