Kungsgatan 4

Omfattning: Fasad-, tak- och fönsterarbeten
Entreprenadform: Totalentreprenad
Beställare: BRF Hästtorget

Projektbeskrivning

Projektet omfattade renovering av tegelfasader mot gatan, omputsning av putsfält, renovering av järnbalkar, målningsarbeten, lagning av kalksten, byte av takfönster samt omläggning av anslutande koppartak.