Johannebergskyrkan

Walleriusgatan 1, 412 58 Göteborg
Omfattning: Fasadrenovering
Entreprenadform: Generalentreprenad
Beställare: Svenska Kyrkan
Färdigställt: 2017

Om Johannebergskyrkan

Johannebergskyrkan uppfördes under åren 1938-1940 och blev ett av arkitekten Sigfrid Ericsons sista verk. Kyrkan är uppförd i ett fåtal material. Utvändigt dominerar det för Göteborg så typiska handslagna gula teglet, natursten och koppar. Det 62m höga och smala tornet är asymmetriskt placerat vid byggnadens södra hörn och ett välkänt landmärke i stadslandskapet.
Källor: Text: Bebyggelseregistret. Ritning: Stadsbyggnadskontoret.

Projektbeskrivning

Projektet omfattade renovering av tornets samtliga fasader. Tegelfasaden fogades om och trasiga tegelstenar ersattes med nya. Den gjutna takfoten lagades och målades. Projektet omfattade även det komplicerade arbetet med att sektionsvis ersätta de inmurade ankarjärnen som var korrosionsskadade.