Hvitfeldtska gymnasiet

Rektorsgatan 2, 411 33 Göteborg
Omfattning: Fasadrenovering
Entreprenadform: Underentreprenad
Beställare: Effektiv Bygg AB
Färdigställt: 2015

Om Hvitfeldtska gymnasiet

Högre Latinläroverket, nu kallad Hvitfeldtska gymnasiet var ett av tidens många mäktiga skolhus. 
Byggnaden ritades av Ernst Torulf och uppfördes i nationalromantikens anda med tegelfasader, varierande fönsterplaceringar, burspråk, små torn och brutna tak och stod klar för invigning 1919.
Källor: Text: Arkitekter & fasader Göteborg 1850-1920.

Projektbeskrivning

Projektet omfattade renovering av norra byggnadens ca 6 000m2 fasader. Tegelfasaden fogades om, lösa delar murades om och trasiga tegelstenar ersattes med nya.