Holtermanska

Omfattning: Fasadrenovering
Entreprenadform: Underentreprenad
Beställare: Kålltorps Bygg

Om Holtermanska sjukhus

Holtermanska sjukhuset var ett sjukhus för veneriskt sjuka i 14:e kvarteret Gåsen i stadsdelen Landala i Göteborg. Ritningarna till sjukhuset upprättades av Adrian Crispin Peterson 1891 och byggnaderna stod klara 1893.

Projektbeskrivning

Projektet var omfattande och ingick i en större renovering och ombyggnad av de gamla sjukhusbyggnaderna till studenthotell för Chalmers. Vår del av projektet omfattade renovering av samtliga fasader på de fyra fastigheterna. Samtliga fasader fogades om med kalkbruk, trasiga tegelstenar ersattes och lösa/skadade delar murades om.