Från enkel underhållsmålning på plats till en totalrenovering i vår fönsterverkstad. Oavsett behov så hjälper vi våra kunder, stora som små, att väcka liv i deras fönster. I vår egen fönsterverkstad har vi full kontroll över arbetet och kan leverera en kvalitetssäkrad fönsterrenovering där både kulturhistoriska som tekniska värden säkerställs. Vi hjälper även till att byta fönster när det inte är ekonomiskt försvarbart att renovera/
restaurera dem.

  • Underhållsmålning av fönster och dörrar
  • Fönsterrenovering med egen fönsterverkstad och erfarna
    fönsterhantverkare
  • Trälagningar och byte av rötskador
  • Energieffektivering och glasmästeri
  • Nytillverkning av träfönster
  • Fönsterbyten

Urval kunder