BRF Småbillingen

Omfattning: Fönsterrenovering
Entreprenadform: Totalentreprenad
Beställare: BRF Småbillingen

Om BRF Småbillingen

I en gammal bostadskasern i Nya Varvsallén ifrån 1800-talet huserar idag BRF Småbillingen. Området har varit i statlig tjänst, i första hand militär till det såldes ut till allmänheten 1985. Idag är det blandad verksamhet i området.

Projektbeskrivning

Projektet omfattade fönsterrenovering och anslutande arbeten med kvarboende.