Brf Backen

Brännshögsvägen 13
Omfattning: Fasadrenovering
Entreprenadform: Underentreprenad
Beställare: Effektiv Bygg AB
Färdigställt: 2017

Projektbeskrivning

Projektet omfattade renovering av fasaderna på samtliga fasader.
Tegelfasaderna fogades om, tegelbalkar ovan fönster byttes och trasiga tegelstenar ersattes mot nya.