Murning

Nyproduktion, renovering

Vi utför allt inom mureri.

Från renovering av tegelfasader till

fasadmurning. Från skorstenar till leca murning.

Hos oss finner du kunskapen.


Behörighet Murning klass 1

Vi har behörighet att utföra murning över 2

våningar samt konstruktionsmurning.

Putsning

Nyproduktion, renovering

Vi utför all typ av mineralisk puts

Från varsam renovering av kulturfasader till

fasadputssystem på mineralull.

Vi utför även invändiga putsarbeten


Behörighet Putsning klass 1

Vi har behörighet att utföra putsning över 2

våningar.

Plattsättning

Nyproduktion, renovering

Totalentreprenör

Vid renovering av ditt badrum åtar vi oss

totalentreprenaden.

Du behöver bara ett företag.


Behörighet våtutrymmen

Vi har behörighet enligt BKR's branschregler BBV

att utföra tätskiktsarbeten i våtutrymmen.